Метлата – това е приспособление, използвано в домакинството за събиране на отпадъци. Тя може да се произвежда както от естествени, така и от синтетични материали.

Метла от пластмаса – незаменимо приспособление за метене и почистване на улици, обществени и производствени помещения, както и входни зони. Пластиковата метла отлично събира сняг, кал, сухи листа и боклук. Пластформ ООД предлага различни от полипропилен.

Пластиковата метла се отличава от натуралните метли преди всичко по своята дълготрайност и степента на качество по време не събирането на отпадъци. Една такава метла е способна да замени около 100 метли от брезови клонки. Нещо повече – пластиковата метла не променя своите качества на експлоатация с течение на времето, като максималният срок на годност в случая може да надхвърли цели 3 години. Единственото условия за съхранение на метлите се явява задължителното им поставяне в хоризонтално положение. По този начин основната част на метлата не се сгъва и продължава да върши перфектна работа. Метлата от пластмаса се изработва от малко количество суровина и не изисква някаква специална техника, за да бъде оптимална по време на метенето. Тъй като тя е едва 500 грама, по време на събирането на боклука не се изисква и никаква физическа сила. Най-голямото предимство на пластмасовата метла е, че тя не изпуска след себе си свои собствени части и елементи по време на метенето.

Можете да метете с метла от пластмаса във всякакви климатични условия. Тя, практически, не се влияе нито от механично въздействие, нито от резки температурни промени. Прътът на метлата често се изготвя от остатъчни материали с цел да се опрости максимално метенето на по-дребен боклук. Диаметърът на пръта е около 3 милиметра.

Полипропиленовата метла може да бъде създадена в различни форми. Това има изключително важно значение, имайки предвид различните видове почиствания. Нашата компания произвежда метли със специален разрез в точно определено място от структурата на метлата. Този разрез допринася за по-бързата и ефективна работа. При всички класически метли такива разрези липсват, което и предизвиква традиционното затруднение в определен вид помещения и места, както и необходимостта от постоянно въртене насам-натам.

Полипропиленовата метла е и в синхрон с новите правила и тенденции в екологията. Замислете се: колко брезови клонки са нужни само за едно почистване? Една метла от бреза може да стигне само за една седмица. Това е доста безотговорно отношение спрямо околната среда.

Още един немаловажен момент се явява и естетическите особености на полипропиленовите метли. Благодарение на физическите и химическите качества на пластмасата, метлата може да бъде изработена във всякаква форма и цвят.

Плоска метла
Плоските полипропиленови метли се характеризират със стоманени пружини, които служат за превантивна мярка срещу чупене и повреда. Същите тези метли имат и особен разрез под ъгъл с размер 20 градуса. Кръгла метла
Кръглата полипропиленова метла се различава от другите видове по това, че позволява контрола върху купчината боклук с помощта на дистанционен пръстен. Плоска (комплексна) метла
Комплексната метла от полипропилен има съвсем различна от останалите метли конструкция. Такава метла се сглобява с помощта на винтове от две части. Самата дървена дръжка, между другото, също е свързана с винт.